The Family Business Network

The Family Business Network International (FBN-I) to największa międzynarodowa sieć zrzeszająca firmy rodzinne z całego świata. Jej działalności przyświeca motto: Firmy Rodzinne dla Firm Rodzinnych i ma na celu wzmocnienie sukcesu rodzinnego biznesu z pokolenia na pokolenie.