Firma rodzinna

Nasza firma angażuje się w Fundacji Firmy Rodzinne praktycznie od początku jej istnienia. Jesteśmy dumni z ponad 50-letniej historii i rozwoju naszego przedsiębiorstwa, które rośnie już od trzech pokoleń. Wspólnie z kilkunastoma innymi firmami w Polsce, aktywnie wspieraliśmy powstanie FBN Poland. FBN (Family Business Network) International to międzynarodowa organizacja zrzeszająca największe, najbardziej znane firmy i marki pozostające w rękach rodzin, które kierują się rodzinnymi wartościami i etyką w biznesie. Długa historia i właśnie „rodzinność” leżąca u podstaw całej naszej działalności sprawiają, że od wielu lat jesteśmy postrzegani jako stabilny, lojalny partner w biznesie i innych działaniach w kraju i za granicą. Wiemy, że firmy takie jak nasza to nie tylko biznes, generowanie co raz lepszych wyników finansowych, wysokiej jakości produktów i usług. Wierzymy, że mamy do spełnienia misję polegającą na wspieraniu stabilności gospodarki oraz wywieraniu pozytywnego wpływu na społeczności lokalne. Stąd nierzadko nasze firmowe, a także prywatne środki i umiejętności są wykorzystywane w celach pomocy osobom potrzebującym, wspierania ochrony środowiska, czy ratowania ludzkiego życia.