Auraeko

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, firma Lars wpisana została do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod numerem E0001051W. Jednocześnie przystąpiliśmy do organizacji odzysku AURAEKO, której jesteśmy współzałożycielami.