AURATON Taurus

NASTĘPCA 8D PRO

Listwa sterująca siłownikami ogrzewania podłogowego przeznaczona do montażu w szafkach instalacyjnych. AURATON Taurus współpracuje z przewodowymi regulatorami temperatury. Umożliwia jednoczesne sterowanie pracą pompy centralnego ogrzewania oraz urządzeniem grzewczym.

Właściwości

  • Łatwy montaż – przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski. Przed wykonaniem podłączeń kablowych można je odłączyć
  • 8 stref grzewczych (do 3 siłowników AURATON na strefę)
  • Funkcja opóźnienia załączenia urządzenia grzewczego (ok 3 min.)
  • Możliwość monitorowania każdej strefy grzewczej poprzez przewodowy regulator temperatury AURATON
  • Sterowanie pompą obiegową C.O. i piecem C.O. (styki bezpotencjałowe)
  • Montaż na szynie DIN

 

Galeria

Dane techniczne

Przewodowa listwa sterująca ogrzewaniem podłogowym – AURATON Taurus:

Zasilanie 230V AC, 50Hz, 1,5W
Zakres temperatury pracy 0 – 40°C
Sygnalizacja stanu pracy diody LED
Ilość niezależnie sterowanych
stref grzewczych
8
Obciążalność przekaźnika max. 250V AC, max. 2 A
(styki bezpotencjałowe COM, NO, NC)
Obciążalność wyjść sterujących
głowicami 230V
max. 30 W, do 3 siłowników
AURATON Vela, na strefę
Obciążalność wyjścia pompy C.O. 230V max. 200 W
Opóźnienie załączenia przekaźnika
oraz pompy
około 3 minuty
Stopień ochrony IP20
Sugerowane miejsce montażu na szynie DIN skrzynki rozdzielacza
Schematy połączeń
Deklaracje zgodności
Instrukcje obsługi
Urządzenia współpracujące

Doradztwo techniczne

Tomasz Bohm
Konsultant techniczny

Wiadomość

61 840 40 55