Czynnik chłodniczy R32

Dlaczego pompa ciepła potrzebuje czynnik chłodniczy?  

Pompy ciepła składają się z dwóch głównych elementów: jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej, które współpracują ze sobą, zapewniając zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie.  

W trybie chłodzenia pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza w pomieszczeniu i oddaje je na zewnątrz, schładzając w ten sposób przestrzeń wewnętrzną. Jednostka zewnętrzna działa w tym procesie jako „chłodnica”. Zawiera sprężarkę, wężownicę skraplacz i wentylator. Sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego, który następnie krąży w wężownicy skraplacza. Wentylator przedmuchuje powietrze na wężownicę skraplacza, przenosząc ciepło z czynnika chłodniczego do powietrza zewnętrznego i skutecznie schładzając czynnik chłodniczy i skrapla go.  

Schłodzony czynnik przepływa następnie z powrotem do jednostki wewnętrznej, gdzie przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jego ciśnienie i czynnik odparowuje. Gdy czynnik chłodniczy odparowuje w wężownicy wewnętrznej, pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu, schładzając w ten sposób powietrze.  

W trybie grzania pompa ciepła pracuje w odwrotnym kierunku. Pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego (nawet w niskich temperaturach) i przekazuje je do przestrzeni wewnętrznej, zapewniając ciepło. W tym trybie jednostka zewnętrzna działa jako źródło ciepła, podczas gdy jednostka wewnętrzna działa jako system dystrybucji ciepła.  

Wybór czynnika chłodniczego jest ważny, ponieważ różne czynniki chłodnicze mają różne właściwości termodynamiczne i wpływ na środowisko. Kluczowe znaczenie ma wybór czynników chłodniczych o niskim wpływie na  globalne ocieplenie (ang. Global Warming Potential, (GWP)) i przestrzeganie norm regulacyjnych w celu zminimalizowania szkód dla środowiska.  

 

R32 co to jest?  

Symbol R32 zazwyczaj odnosi się do systemów klimatyzacji lub pomp ciepła, które wykorzystują czynnik chłodniczy R32. R32 to czynnik chłodniczy będący wodorofluorowęglowodorem (HFC), który zyskał popularność jako zamiennik starszych czynników chłodniczych o wyższym współczynniku ocieplenia globalnego (ang. Global Warming Potential, (GWP). R32 ma mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z niektórymi innymi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi.  

Chłodnice R32 są przeznaczone do chłodzenia pomieszczeń wewnętrznych, takich jak domy, biura lub budynki komercyjne. Systemy te działają na zasadzie cyrkulacji czynnika chłodniczego R32 między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną. Czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu i przenosi je do jednostki zewnętrznej, gdzie oddaje ciepło do środowiska zewnętrznego lub odwrotnie.  

Chłodnice R32 znane są ze swojej energooszczędności i skuteczności w chłodzeniu. Są również uważane za bardziej przyjazne dla środowiska niż starsze czynniki chłodnicze ze względu na niższy wpływ na ocieplenie globalne. Warto zauważyć, że R32 jest słabo palnym czynnikiem chłodniczym, ale podczas instalacji i konserwacji należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.  

Ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalnym technikiem HVAC lub zapoznać się ze specyfikacjami producenta, aby uzyskać dokładne informacje na temat konkretnych funkcji i możliwości pomp ciepła z R32, ponieważ różne modele i marki mogą różnić się wydajnością i konstrukcją.  

 

Jakie czynniki chłodnicze używane w pompach ciepła są legalne w UE?  

We wrześniu 2021 r. Unia Europejska (UE) wdrożyła przepisy ograniczające stosowanie czynników chłodniczych o wysokim wpływie na globalne ocieplenie klimatu (GWP). Dwa główne czynniki chłodnicze powszechnie stosowane w pompach ciepła, które spełniają przepisy UE, to:  

  1. R410A (mieszanina azeotropowa): R410A jest mieszanką wodorofluorowęglowodorów (HFC) i jest szeroko stosowany w systemach chłodzenia pomp ciepła. Jednak ze względu na wysoki GWP Unia Europejska rozpoczęła wycofywanie czynnika z rynku. Od 1 stycznia 2025 roku będzie obowiązywać zakaz produkcji nowych urządzeń zawierających R410A o GWP powyżej 750. 
  2. R32 (difluorometan): R32 to jednoskładnikowy czynnik chłodniczy HFC o niższym GWP w porównaniu z R410A. Zyskał popularność jako bardziej przyjazna dla środowiska alternatywa. Wielu producentów rozpoczęło produkcję pomp ciepła wykorzystujących czynnik chłodniczy R32, który jest zgodny z przepisami UE. 

Należy zauważyć, że przepisy i standardy mogą się zmieniać w czasie. Dlatego kupując nowy sprzęt zaleca się zapoznanie się z najnowszymi przepisami i wytycznymi odpowiednich organów UE lub skonsultowanie się ze specjalistą ds. branży HVAC w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi czynnikami chłodniczymi w pompach ciepła w UE.  

 

Czy powinienem wymienić pompę ciepła z czynnikiem chłodniczym R410A na nowszą?  

To, czy warto zmienić pompę ciepła z chłodnicą R410A na nowszą, zależy od kilku czynników. Oto kilka punktów, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję:  

  1. Sprawność i wydajność: Nowsze modele pomp ciepła często mają lepszą sprawność i wydajność w porównaniu ze starszymi modelami. Wymiana na nowszą pompę ciepła może przynieść oszczędności energii i lepszą wydajność chłodzenia/ogrzewania. Zastanów się, jaka sprawność ma Twoja obecna pompa ciepła i czy nadal spełnia Twoje potrzeby w zakresie komfortu. 
  2. Wpływ na środowisko: R410A ma wysoki wpływ na globalne ocieplenie (GWP), a jego stosowanie jest wycofywane w wielu regionach, w tym w UE. Jeśli troska o środowisko jest dla Ciebie ważna, korzystna może być wymiana na pompę ciepła wykorzystującą czynnik chłodniczy o niższym GWP, taki jak R32, lub bardziej przyjazną dla środowiska alternatywę.

 

  1. Kwestie związane z kosztami: modernizacja do nowszej pompy ciepła będzie wiązała się z początkową inwestycją. Rozważ koszt zakupu i instalacji nowej jednostki w porównaniu z potencjalnymi oszczędnościami energii i korzyściami dla środowiska w całym okresie eksploatacji nowej pompy ciepła. Ponadto sprawdź, czy dostępne są programy rządowe, dofinansowania i granty. Złożenie aplikacji w programach Mój Prąd, Moje Ciepło lub Czyste Powietrze, może znacznie ograniczyć koszty i pozwoli przejść na bardziej energooszczędny system. Więcej na temat programu Mój Prąd 5.0 dowiesz się z artykułu: Kiedy Mój Prąd 5.0.?

 

  1. Kompatybilność i modernizacja: Rozważając nową pompę ciepła, upewnij się, że jest ona kompatybilna z istniejącymi kanałami, instalacją elektryczną i inną infrastrukturą. Modernizacja często jest słuszną drogą, ale stara instalacja może zwiększyć koszty i skomplikować cały proces. Możesz skontaktować się z producentem lub firmą instalatorską, która specjalizuje się w ocenie budynku oraz wycenie projektu.  
  2. Przyszłe przepisy: rozważ przyszłe trendy regulacyjne. Jeśli twoja obecna pompa ciepła wykorzystuje czynnik R410A, który jest wycofywany, konserwacja lub naprawa może stać się trudniejsza i bardziej kosztowna w przyszłości. Wymiana na pompę ciepła z czynnikiem chłodniczym, który spełnia obecne i przyszłe przepisy, może zapewnić spokój ducha. 

Jeżeli nadal masz wątpliwości jaką pompę wybrać lub czy wymieniać obecną, skontaktuj się z profesjonalnym technikiem HVAC, który może ocenić Twoją sytuację i udzielić wskazówek w oparciu o Twoje potrzeby, budżet i opcje dostępne w Twoim regionie.   

 

 

 

 

< >
Najnowsze porady

Kiedy Mój Prąd 5.0?

Czytaj więcej17.04.2023

Pompy ciepła: split czy monoblok?

Czytaj więcej23.03.2023

Zalety ogrzewania podłogowego

Czytaj więcej30.08.2015